Til velkomstsiden Læs om min baggrund Se hvad jeg kan hjælpe dig med Læs om kognitiv adfærdsterapi Dine rettigheder som menneske Hvad siger andre om mine behandliger? Priser, kontakt og rutevejledning

Mine metoder

bportraetHealing:
Ordet healing betyder helhed, at skabe helhed, balance og harmoni i det enkelte menneske, at genoprette den oprindelige balance, og naturligvis altid med accept og respekt for det enkelte menneske. Dette er healingens formål og mening.
Healing er en energi fra universet og fra menneskets fælles kollektive bevidsthed. Healing er kærlighed og en tro på, at du kan komme i balance igen. Det lyder ikke af meget. Men effekten kan være en revolution.
Den enkelte del er en del af helheden, og har derfor også sin påvirkning på helheden, ligesom den påvirkes af helheden. Vi er jo alle dem vi er, i kraft af vores historie.
Healing hjælper dig til at blive mere tryg ved livet, og derved bliver det nemmere for din krop og sjæl at komme i balance igen.
Jeg ser på hele mennesket, ikke kun et enkelt tema, eller en enkel problematik.

 

 

bportraetKognitiv adfærdsterapi:
Jeg tager en del udgangspunkt i det kognitive, som er koncentreret om her og nu problematikker. Som udgangspunkt bruges der derfor ikke tid på det, der er sket i barndommen eller langt tilbage i tiden.
Kognitiv terapi handler i høj grad om at lære at blive endnu bedre til at håndtere hverdagens udfordringer. Det handler altså ikke bare om at bearbejde tidligere erfaringer, men i lige så høj grad om at lære sig nye og mere hensigtsmæssige måder at handle på.Nedenstående model viser, hvordan menneskets tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hinanden indbyrdes. I den kognitive terapi tager man som oftest udgangspunkt i tankerne. Det skyldes, at der sker noget omkring dig, når du træder ind ad en dør og oplevere nye mennesker, eller når andre henvender sig til dig, så vil der altid generere sig en tanke hos dig. Tanken kan være bevidst, så ”du ved hvad du tænker”, men det kan lige så vel være en ubevidst tanke, som går gennem dit hoved.

kognitiv


Din tanke vil så umiddelbart medføre en følelse. Dybest set ved vi ikke, hvad der kommer først og ej heller om det er ens i alle situationer. Det er imidlertid sikkert, at de to størrelser opstår nærmest samtidigt, og at de så at sige er et produkt af hinanden. Det du tænker vil påvirke dig.
Du skal vælge mig, hvis du vil have hjælp til (f.eks balance i dit liv).
Vi har alle tidspunkter i vores liv hvor vi har brug for et skub, så vi kan se verden klar igen. Jeg kan hjælpe dig gennem processen og gennem de store og små problemer.

Hvordan vil jeg så gøre det?
Det vil jeg gøre i samspil med dig ved hjælp af min intuition og de psykiske redskaber og de erfaringer jeg har fået.
I fællesskab kan vi finde frem til dine løsninger og du kan komme videre som et helt og sundt menneske igen.

BALANCE OG VELVÆRE I KROP, SIND OG SJÆL!